IMG_5788.JPG IMG_5786.JPG IMG_5790.JPG IMG_5789.JPG IMG_5784.JPG

 

“นางอมรเพ็ญ คนมีเก่า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องกองทุนประกันสังคมฯ”

วันที่ 9 มกราคม 2563 นางวลัยพร แก้ววิจิตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นางอมรเพ็ญ คนมีเก่า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ในโครงการ "สร้างการรับรู้ให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ" ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน

Vote Rating 0
Book Mark View 15
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE