IMG_5781.JPG IMG_5783.JPG IMG_5782.JPG

 

“สปส.จันทบุรี สาขาสอยดาว ออกประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ”

วันที่ 9 มกราคม 2563 นางประไพ รอดเนียม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาสอยดาว สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 และขยายผลให้เป็นเครือข่ายประกันสังคมตามนโยบาย "เครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย" ณ ที่ประชุมหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และหมู่ 6 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ 6 ราย รายเก่า 22 ราย

Vote Rating 0
Book Mark View 13
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE