Banner
หน้าแรกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


page 1 of 6 (93 รายการ) 1 2 3 4 5 6
bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1)
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์ฯ สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ฯ สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารฯ สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธิีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธิีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมฯรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบไฟฟ้าฯ ห้องประชุม 6,8
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดของเยี่ยมผู้ประกันตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
page 1 of 6 (93 รายการ) 1 2 3 4 5 6
print page พิมพ์หน้านี้