Banner
หน้าแรกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


page 1 of 4 (65 รายการ) 1 2 3 4
bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1)
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดของเยี่ยมฯ (สาขาสอยดาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อชุดของเยี่ยมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ นข 3626 จันทบุรี(สอยดาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 3626 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้เก็บเอกสารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย(สาขาสอยดาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
page 1 of 4 (65 รายการ) 1 2 3 4
print page พิมพ์หน้านี้