หน้า 1 จาก 22 (173) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
นางอมรเพ็ญ คนมีเก่า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องกองทุนประกันสังคมฯ
View : 16
สปส.จันทบุรี สาขาสอยดาว ออกประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40
View : 14
สปส.จันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดตกพรม
View : 18
สปส.จันทบุรี ออกประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ณ ชุมชนเกาะขวาง
View : 5
พิธีมอบโล่เกียรติคุณรางวัลชนะเลิศและทุนพัฒนาเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ
View : 12
สปส.จันทบุรี ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานฯ
View : 21
สปส.จันทบุรี ออกประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ณ ชุมชนวังพงษ์ จ.จันทบุรี
View : 19
สปส.จันทบุรี สาขาสอยดาว ออกประชาสัมพันธ์มาตรา 40 ณ บ้านไผ่ล้อม และบ้านเขาแหลม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
View : 19
หน้า 1 จาก 22 (173) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10