Banner
page 1 of 6 (95 รายการ) 1   2   3   4   5   6
รายการที่พบ
bullet สรุปผลการดำเนินงาน
bullet ประกาศแผนปี 2562
bullet ประกวดราคารถยนต์ครั้งที่ 3
bullet ประกวดราคารถยนต์ครั้่งที่ 2
bullet ยกเลิกประกวดราคา
bullet ประกวดราคารถยนต์
bullet ประกาศแผนปี 2561
bullet ทดสอบ
bullet เชิญชวนแสดงความคิดเห็น "ต้องการให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาเป็นไปอย่างไรในอนาคต"
bullet ประกันสังคม เตรียมพร้อมใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด นายจ้างค้างชำระเงินสมทบแล้วไม่นำส่ง
bullet จับมือ ธ.กสิกรไทย MOU. ให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
bullet ปรับปรุงแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษา (กท.44) ให้ รพ. ฉบับใหม่ พร้อมดีเดย์บังคับใช้ 1 ส.ค. 55
bullet จัดเสวนาโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตนที่จังหวัดสงขลา
bullet ประกันสังคม แจง เรื่อง รักษา “มะเร็ง”
bullet ประกันสังคม แจง ผู้ประกันตนหญิงสามารถใช้สิทธิรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกได้
bullet กองทุนเงินทดแทน สปส. ร่วมจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26
bullet Update รายชื่อสถานพยาบาลที่สามารถรับจำนวนผปต. ที่ต้องการเปลี่ยน/เลือก ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 55
page 1 of 6 (95 รายการ) 1   2   3   4   5   6

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดชัยภูมิ
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: kittpas.s@sso.go.th