Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์


page 1 of 5 (80 รายการ) 1 2 3 4 5
bullet เชิญชวนแสดงความคิดเห็น "ต้องการให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาเป็นไปอย่างไรในอนาคต"
bullet ประกันสังคม เตรียมพร้อมใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด นายจ้างค้างชำระเงินสมทบแล้วไม่นำส่ง
bullet จับมือ ธ.กสิกรไทย MOU. ให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
bullet ปรับปรุงแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษา (กท.44) ให้ รพ. ฉบับใหม่ พร้อมดีเดย์บังคับใช้ 1 ส.ค. 55
bullet จัดเสวนาโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตนที่จังหวัดสงขลา
bullet ประกันสังคม แจง เรื่อง รักษา “มะเร็ง”
bullet ประกันสังคม แจง ผู้ประกันตนหญิงสามารถใช้สิทธิรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกได้
bullet กองทุนเงินทดแทน สปส. ร่วมจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26
bullet Update รายชื่อสถานพยาบาลที่สามารถรับจำนวนผปต. ที่ต้องการเปลี่ยน/เลือก ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 55
bullet ประกันสังคม เผย สถาบันบำราศนราดูร เปิดรับผู้ประกันตนรายใหม่ ตั้งแต่ 1 ก.ค.55
bullet ประกันสังคม แจ้ง ลดเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 และม.39 ครึ่งปีหลัง ก.ค. - ธ.ค. 55
bullet ประกันสังคม จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะแกนนำเครือข่าย ม. 40
bullet การเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39
bullet จัดเต็มแหล่งเงินกู้ช่วยสถานประกอบการ จัด “โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน”
bullet จัดเสวนาโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตนที่จังหวัดนครราชสีมา
bullet สปส.รุดมอบเงินค่าทำศพ 3 เหยื่อ กระเช้าติดสติกเกอร์โฆษณาตึกใบหยกทาวเวอร์ร่วง
bullet สปส.เร่งช่วยเหลือผปต.ที่ประสบอุบัติเหตุเพลิงไหม้
page 1 of 5 (80 รายการ) 1 2 3 4 5
print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดชัยภูมิ
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: kittpas.s@sso.go.th