Banner
หน้าแรกผลการดำเนินงานข่าวประชาสัมพันธ์ประกันสังคม เผย รพ.ตำรวจเปิดรับสมัครผู้ประกันตนในโครงการฯ ปี 55 แล้ว
 

ประกันสังคม เผย รพ.ตำรวจเปิดรับสมัครผู้ประกันตนในโครงการฯ ปี 55 แล้ว

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผย รพ.ตำรวจเปิดรับผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคม ปี 55 แล้ว แจงต้องเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ประกันตนใหม่ ไม่เคยเลือกรพ.ใดมาก่อน เป็นลักษณะกลุ่มในสถานประกอบการ หรือได้รับการพิจารณาให้ย้ายมาเลือก รพ.ตำรวจได้
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยว่า ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลตำรวจ ว่า ปัจจุบันมีผู้ประกันตนจำนวนมากที่ยังไม่เคยเลือกสถานพยาบาล  และประสงค์จะเลือกโรงพยาบาลตำรวจเป็นสถานพยาบาลประจำตัวแต่ประสบปัญหาไม่สามารถเลือกได้ เพราะได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าโรงพยาบาลตำรวจเต็มแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกันตนดังกล่าว เลือกโรงพยาบาลตามที่ประสงค์ โรงพยาบาลตำรวจจึงขอแจ้งว่า ในปี ๒๕๕๕ นี้ โรงพยาบาลฯ ยินดีรับผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคม โดยผู้ประกันตนที่ประสงค์จะเลือกโรงพยาบาลตำรวจจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
     - ผู้ประกันตนใหม่ที่ยังไม่เคยเลือกสถานพยาบาลประจำตัว
     - ผู้ประกันตนที่เป็นลักษณะกลุ่มในสถานประกอบการ
     - ผู้ประกันตนที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายมาเลือกโรงพยาบาลตำรวจได้ 
          ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถยื่นคำขอตามแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส.9-02) ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 หากมีปัญหาข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศที่ท่านสะดวก หรือโทร 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) 
...............................................................................
ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 wwww.sso.go.th
 

print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend

ประกันสังคม เผย รพ.ตำรวจเปิดรับสมัครผู้ประกันตนในโครงการฯ ปี 55 แล้ว

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผย รพ.ตำรวจเปิดรับผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคม ปี 55 แล้ว แจงต้องเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ประกันตนใหม่ ไม่เคยเลือกรพ.ใดมาก่อน เป็นลักษณะกลุ่มในสถานประกอบการ หรือได้รับการพิจารณาให้ย้ายมาเลือก รพ.ตำรวจได้
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยว่า ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลตำรวจ ว่า ปัจจุบันมีผู้ประกันตนจำนวนมากที่ยังไม่เคยเลือกสถานพยาบาล  และประสงค์จะเลือกโรงพยาบาลตำรวจเป็นสถานพยาบาลประจำตัวแต่ประสบปัญหาไม่สามารถเลือกได้ เพราะได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าโรงพยาบาลตำรวจเต็มแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกันตนดังกล่าว เลือกโรงพยาบาลตามที่ประสงค์ โรงพยาบาลตำรวจจึงขอแจ้งว่า ในปี ๒๕๕๕ นี้ โรงพยาบาลฯ ยินดีรับผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคม โดยผู้ประกันตนที่ประสงค์จะเลือกโรงพยาบาลตำรวจจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
     - ผู้ประกันตนใหม่ที่ยังไม่เคยเลือกสถานพยาบาลประจำตัว
     - ผู้ประกันตนที่เป็นลักษณะกลุ่มในสถานประกอบการ
     - ผู้ประกันตนที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายมาเลือกโรงพยาบาลตำรวจได้ 
          ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถยื่นคำขอตามแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส.9-02) ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 หากมีปัญหาข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศที่ท่านสะดวก หรือโทร 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) 
...............................................................................
ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 wwww.sso.go.th
 

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา
10/1 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทร.038-823-320,038-981425,038-981426

ติดต่อเว็บมาสเตอร์:prajongjit.b@sso.go.th