Banner
หน้าแรกข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวประชาสัมพันธ์การรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40
 

                                             

                

ข่าวที่    14 / 2554

 

เรื่อง  การรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40

              สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกหน่วยบริการรับเงินสมทบจากแรงงาน  นอกระบบที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

              นางเกษณี  นิตินันท์ ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในขณะนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับสมัคร

แรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 จำนวน 5,000 ราย สำหรับการรับเงินสมทบเดือนแรกคือ

เดือนพฤษภาคม 2554 สำนักงานฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปรับสมัครและรับเงินสมทบจากผู้ประกันตนตามมาตรา 40  ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ตามกำหนดวันเวลา ดังนี้

 

1.  อำเภอพระนครศรีอยุธยา       วันที่  18 , 23  พฤษภาคม 2554           เวลา 08.30-12.30 น.


2.  อำเภอท่าเรือ                    วันที่  23 พฤษภาคม 2554                  เวลา 08.30-12.30 น.

 

3.  อำเภอบางปะอิน                วันที่  25 พฤษภาคม 2554                  เวลา 08.30-12.30 น.

 

4.  อำเภอเสนา                     วันที่  20 , 27  พฤษภาคม 2554            เวลา 08.30-12.30 น.

 

5.  อำเภอผักไห่                     วันที่  18 , 25  พฤษภาคม 2554           เวลา 08.30-12.30 น.

 

6.  อำเภอบางบาล                  วันที่  23 , 24  พฤษภาคม 2554           เวลา 08.30-12.30 น.

 

7.  อำเภอบางปะหัน                วันที่  19 , 26  พฤษภาคม 2554           เวลา 08.30-12.30 น.

 

8.  อำเภอนครหลวง                วันที่  20 , 24  พฤษภาคม 2554           เวลา 08.30-12.30 น.

 

9.  อำเภอมหาราช                  วันที่  19 , 26  พฤษภาคม 2554           เวลา 08.30-12.30 น.

 

10. อำเภอบ้านแพรก               วันที่  19 , 26  พฤษภาคม 2554           เวลา 08.30-12.30 น.

 

11. อำเภอบางไทร                  วันที่  18 , 25  พฤษภาคม 2554           เวลา 08.30-12.30 น.

 

12. อำเภอลาดบัวหลวง             วันที่  20 , 27  พฤษภาคม 2554           เวลา 08.30-12.30 น.

 

13. อำเภอบางซ้าย                 วันที่  24  พฤษภาคม 2554                 เวลา 08.30-12.30 น.

 

14. อำเภออุทัย                     วันที่  25  พฤษภาคม 2554                 เวลา 08.30-12.30 น.

 

15. อำเภอภาชี                      วันที่  24  พฤษภาคม 2554                 เวลา 08.30-12.30 น.

 

16. อำเภอวังน้อย                   วันที่  26  พฤษภาคม 2554                 เวลา 08.30-12.30 น.

 

              จึงขอให้แรงงานนอกระบบได้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย , ขับรถรับจ้าง , ทำนา , ทำไร่ , กลุ่มอาชีพ ฯลฯ ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตน

มาตรา 40 สำหรับผู้ที่สมัครแล้วขอให้จ่ายเงินสมทบที่หน่วยบริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูล

ได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์หมายเลข 035-213416-8 สาขาอุทัยหมายเลข 035-800812-9 หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

 

{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{

 

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0-3534-5462 , 0-3521-3416-8 , 0-3533-6442 , 0-3533-6443 , 0-3533-6180
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: