หน้าแรก

ตรวจสอบสถานผู้ประกันตน


ตรวจสอบสถานผู้ประกันตน

ท่านสามารถค้นหาสถานะการเป็นผู้ประกันตนของบุคคลได้โดยใช้เลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่ต้องการค้นหา
เลขที่บัตรประชาชน   Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หากมีข้อสงสัยในการเข้าสู่ระบบ ติดต่อที่ e-mail:  helpdesk@sso.go.th
หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันสังคม ติดต่อที่ e-mail:  info@sso.go.th  
นโยบายเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด

Valid XHTML 1.0 Transitional Totally Valid WCAG1.0 A
build 2.0 20120529 172.16.11.195