สำนักงานประกันสังคม

Webboard

blanky

IP :

กลุ่มผู้ใช้งาน : ผู้ใช้ทั่วไป

09/06/2013

: ถาม : สอบถามเงินชดเชยกรณีลาคลอดบุตรส่วน 45 วันหลังค่ะ
เมื่อ : 09/06/2013 14:07:38

 ปัจจุบันมีฐานเงินเดือนที่ 9,000 บาท แต่มีค่าคอมมิชชั่นอีกทำให้มีรายได้รวมต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 60,000 บาท โดนหักประกันสังคมในอัตราสูงสุดนำส่งทุกเดือนมาเป็นเวลาปีกว่าแล้ว และขณะนี้ตั้งครรภ์อยู่กำหนดคลอดปลายปีนี้ อยากทราบว่าถ้าลาหยุด 90 วันตามกฎหมายกำหนดให้ เงินเดือนส่วน 45 วันแรกบริษัทต้องจ่ายให้อยู่แล้ว ส่วนเงินชดเชย 45 วันหลังทางประกันสังคมจะจ่ายให้จากฐานเงินเดือนหรือรายได้รวมต่อเดือนคะ เพราะถ้าจ่ายจากฐานเงินเดือนเท่ากับว่าจะได้เงินชดเชยแค่ 13,500 แทนที่จะเป็น 22,500 บาท

ขอบคุณค่ะ

777777

IP :

กลุ่มผู้ใช้งาน : ผู้ใช้ทั่วไป

16/01/2010

ตอบ : สอบถามเงินชดเชยกรณีลาคลอดบุตรส่วน 45 วันหลังค่ะ
เมื่อ : 10 Jun 2013 9:05:33


สำหรับเงินชดเชยหลังการคลอด ทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้เงินชดเชยในฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท

prasong

IP :

กลุ่มผู้ใช้งาน : ผู้ใช้ทั่วไป

16/01/2010

ตอบ : สอบถามเงินชดเชยกรณีลาคลอดบุตรส่วน 45 วันหลังค่ะ
เมื่อ : 11 Jun 2013 8:59:42


 

 @blanky คุณเข้าใจผิดแล้วครับ เงินชดเชยกรณีหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรนั้น ในส่วนของนายจ้าง นายจ้างจ่ายตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ส่วนของประกันสังคม นั้นจ่ายตามพรบ.ประกันสังคม เงินส่วนนี้ จึงเป็นสิทธิที่คุณได้ตามกฏหมาย 2 ฉบับ ไม่มีส่วนหน้า ส่วนหลังแต่อย่างใดนะครับ

..... ในส่วนประกันสังคม เงินนี้จะจ่ายให้เฉพาะผปต.หญิง เมื่อ ผปต. มีสิทธิและเบิกประโยชน์ทดแทนค่าคลอดบุตร จนท.ก็จะคำนวณเงินนี้ให้ด้วย โดย"คำนวณจากฐานค่าจ้างซึ่งใช้ในการนำส่งเงินสมทบ"  ซึ่งในกรณีของคุณคือ 15,000 บาท ซึ่งเป็นฐานสูงสุดแล้วในปัจจุบัน ดังนั้นโดยคร่าวๆ คุณจะได้เงินนี้จากประกันสังคมโดยสูตรนี้ครับ ---> (15,000/30)x45 = 22500 ประมาณนี้ครับ... 

.... และในส่วนนายจ้างก็ต้องจ่ายให้กับคุณตามที่ กม.คุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ครับ ซึ่งอาจไม่เท่ากับที่ปกส.จ่ายให้ก็ได้  ส่วนสาเหตุคงต้องดูเป็นรายๆไป

minicookies

IP :

กลุ่มผู้ใช้งาน : ผู้ใช้ทั่วไป

28/10/2010

ตอบ : สอบถามเงินชดเชยกรณีลาคลอดบุตรส่วน 45 วันหลังค่ะ
เมื่อ : 21 Mar 2014 21:35:26


 ส่งเงินสมทบ ม.39  ไม่ได้ทำงานบริษัท เบิกค่าลาคลอดบุตรได้ไหมค่ะ

ssonittaya

IP :

กลุ่มผู้ใช้งาน : ผู้ใช้ทั่วไป

20/11/2012

ตอบ : สอบถามเงินชดเชยกรณีลาคลอดบุตรส่วน 45 วันหลังค่ะ
เมื่อ : 08 Apr 2014 14:52:42


 สวัสดีค่ะ คุณminicookies 

  กรณีคลอดบุตร ของผู้ประกันตนมาตรา 39  หากมีการส่งเงินสมทบครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถยื่นเรื่องเบิกได้ ในการคำนวณเงินสงเคราะห์การลาคลอดนั้น ในวันที่ผู้ประกันตนไปยื่นเรื่องเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่คำนวณให้ หรือหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506  ขอบคุณค่ะ

 

noochzon

IP :

กลุ่มผู้ใช้งาน : ผู้ใช้ทั่วไป

16/08/2010

ตอบ : สอบถามเงินชดเชยกรณีลาคลอดบุตรส่วน 45 วันหลังค่ะ
เมื่อ : 05 Jul 2014 15:58:50


นายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าจ้าง 45 วัน กรณีลาคลอดบุตร

  ● การลาคลอด 

- ลูกจ้าง ซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วันโดยให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง ซึ่งลาคลอดเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน
 แต่กรณีของดิฉันได้รับเงินจากประกันสังคมแล้วพอสอบถามไปยังบริษัท ทางบริษัทบอกว่าจะไม่จ่ายเนื่องจากทำงานไม่ครบ 1 ปี จึงข้องใจว่านี่เป็นสิทธิการลาคลอดที่บริษัทต้องจ่ายแต่ทำไมถึงเอามาอ้างเรื่องกฎของบริษัท เพราะเนื่องจากวันที่สมัครงานยังไม่ได้ตั้งครรภ์ แต่ทำงานไปแล้วจึงได้ตั้งครรภ์ แต่ทางบริษัทจะใช้ข้ออ้างว่าเป็นกฎของบริษัทถ้าทำงานไม่ถึงหนึ่งปีจะไม่จ่ายค่าคลอด 45 วันให้ แบบนี้ต้องทำยังไง แล้วเรามีสิทธิที่จะได้รับเงินส่วนที่นายจ้างต้องจ่ายหรือไม่คะ แล้วนายจ้างก็บอกให้ไปทำงานก่อนครบกำหนดลาคลอดอีกด้วย แล้วถ้าเกิดเค้าเลิกจ้างแล้วเราต้องทำยังไงบ้างคะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

ntxias

IP :

กลุ่มผู้ใช้งาน : ผู้ใช้ทั่วไป

15/12/2013

ตอบ : สอบถามเงินชดเชยกรณีลาคลอดบุตรส่วน 45 วันหลังค่ะ
เมื่อ : 09 Jul 2014 11:56:50


 พอเข้าใจค่ะว่า 45 วันหลัง นายจ้างจะเป็นผู้จ่าย ส่วนกรณีที่ประกันสังคนเป็นผู้จ่าย45วันก่อนหน้านี่จะคำนวนจากฐานเงินเดือนอย่างไรคะ ประมาณว่า จะทราบได้อย่่างไรว่าผู้ประกันตนคนไหนเงินเดือนเท่าไหร่ 

ssonittaya

IP :

กลุ่มผู้ใช้งาน : ผู้ใช้ทั่วไป

20/11/2012

ตอบ : สอบถามเงินชดเชยกรณีลาคลอดบุตรส่วน 45 วันหลังค่ะ
เมื่อ : 09 Jul 2014 14:21:30


 สวัสดีค่ะ คุณntxias

    ### ###
  1. สำหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน ในการคิดคำนวณคิดจากฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนที่นายจ้างนำส่งเงินสมทบกับประกันสังคม หรือหากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ที่สะดวก ขอบคุณค่ะ

enannaka

IP :

กลุ่มผู้ใช้งาน : ผู้ใช้ทั่วไป

12/07/2014

ตอบ : สอบถามเงินชดเชยกรณีลาคลอดบุตรส่วน 45 วันหลังค่ะ
เมื่อ : 13 Jul 2014 16:00:47


 ขอสอบถามค่ะ ถ้ากรณีลาออกจากงานแล้วประกันสังคมจะคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน แต่ถ้าคลอดบุตรหลัง 6 เดือน จะได้เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ร้อยละ 50 หรือปล่าวค่ะ ถ้าเราไปแจ้งว่างงานและมีการส่งเงินประกันสังคมต่อค่ะ

ssonittaya

IP :

กลุ่มผู้ใช้งาน : ผู้ใช้ทั่วไป

20/11/2012

ตอบ : สอบถามเงินชดเชยกรณีลาคลอดบุตรส่วน 45 วันหลังค่ะ
เมื่อ : 19 Jul 2014 10:08:23


 สวัสดีค่ะ คุณenannaka

1.ผู้ประกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (ลาออก) สามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่าย (กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต)

2.กรณีผู้ประกันตนจะประสงค์สมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 39  ผู้ประกันตนเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน  ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม  การยื่นใบสมัคร  ต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (แบบ สปส. 1-20) ด้วยตนเอง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน  สถานที่ยื่นใบสมัคร

   กรุงเทพฯ   ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 แห่ง
    ภูมิภาค      ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
     
 หลักฐานการสมัครมาตรา 39 


    1. แบบขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส.1-20)
    2. บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้พร้อมสำเนา

เงินสมทบที่ต้องนำส่งสำนักงานประกันสังคมเดือนละ 432 บาทต่อเดือน  ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี (กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ) ต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีที่ผู้ประกันตนตั้งท้องอยู่นั้น แนะนำให้ผู้ประกันตนสมัครเป็นผู้ประกันตนภายใน 6 เดือนที่ประกันสังคมคุ้มครองอยู่คือประมาณเดือนที่ 4 ให้รีบไปสมัครที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ที่ไหนก็ได้ที่สะดวก

3.สิทธิกรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ คำว่า 7 เดือน ภายใน 15 เดือน คือ เดือนที่คลอดบุตรไม่นับสิทธิ การนับจะนับย้อนหลังไป 15 เดือน (1 ปี 3 เดือน)  มีเงินสมทบครบ 7 เดือน ผู้ประกันตนเข้าทำการรักษา ณ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่ารักษาพยาบาล ส่วนการเบิกค่าคลอดบุตรให้วินิจฉัยจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณี คลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง สำหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน ยื่นเรื่องเบิกที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ไหนก็ได้ที่สะดวก หรือหากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 โดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิเบื้องต้นให้ ขอบคุณค่ะ

 

kloy84

IP :

กลุ่มผู้ใช้งาน : ผู้ใช้ทั่วไป

25/07/2011

ตอบ : สอบถามเงินชดเชยกรณีลาคลอดบุตรส่วน 45 วันหลังค่ะ
เมื่อ : 05 Aug 2014 14:03:16


 อยากถามว่าถ้าเราจะลาคลอดแค่ 60 วัน มีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 15000 บาท เราจะได้เงินชดเชยรวมแล้วเท่าไหร่

กรุณาล็อกอินเข้าระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ