สำนักงานประกันสังคม

Webboard

jutatip19

IP :

กลุ่มผู้ใช้งาน : ผู้ใช้ทั่วไป

16/01/2010

: ถาม : ลาออกจากงานต้องไปแจ้งที่ประกันสังคมเมื่อใหร่
เมื่อ : 27/03/2013 20:46:28

 ลาออกจากงานต้องไปแจ้งที่ประกันสังคมเมื่อใหร่ 

Page 1 of 1 (1 topics) 1

jirawank

IP :

กลุ่มผู้ใช้งาน : ผู้ใช้ทั่วไป

15/02/2010

ตอบ : ลาออกจากงานต้องไปแจ้งที่ประกันสังคมเมื่อใหร่
เมื่อ : 28 Mar 2013 10:16:21


สวัสดี

กรณีว่างงานผปต.ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนภายใน 15 เดือนเมื่อลาออกผปต.จะต้องขึ้นทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ลาออก ถ้าเป็นการลาออกจะได้รับสิทธิ 30%ของค่าจ้างในระยะเวลา 90 วัน แต่ถ้าเป็นการเลิกจ้างจะได้รับ50% ของค่าจ้างในระยะเวลา 180 วัน หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)
บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้
หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ผ่าน 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) KTB  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) BAY  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) BBL ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) SCB ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KBANK ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)  TMB ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) TBANK ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) CIMB เดิมคือ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย IBANK 

Page 1 of 1 (1 topics) 1

กรุณาล็อกอินเข้าระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ