สำนักงานประกันสังคม

ประกาศแจ้งการปิดระบบ เนื่องจากสำนักงานประกันสังคม จะมีการปรับปรุงระบบบริการ Web Service ของสำนักงานประกันสังคม ในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 01.00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้ระบบ ในวันและเวลาดังกล่าว         ขณะนี้ ช่องทาง E-mail, Web Chat อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขอให้ผู้ประกันตนและผู้ใช้บริการ สอบถามผ่านทาง Facebook และ Webboard ของสำนักงานประกันสังคม ขอขอบคุณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคลากร
วีดีโอประชาสัมพันธ์
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9