สำนักงานประกันสังคม

IMG_3770.JPG IMG_3749.JPG IMG_3811.JPG IMG_3820.JPG IMG_3767.JPG IMG_3773.JPG IMG_3709.JPG IMG_3799.JPG IMG_3771.JPG IMG_3821.JPG IMG_3761.JPG IMG_3862.JPG IMG_3844.JPG

 

“นายสุรเดช วลีอิธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานประชุมกรมสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 10/2560 ”

นายสุรเดช วลีอิธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานประชุมกรมสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 10/2560 พร้อม นางพรพรรณ ศุภนคร ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผ่าน Video Conference ในการนี้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “FinTech การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน” โดยนางสาววิจิตรเลขา มารมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานประกันสังคม

Vote Rating 1
Book Mark View 122
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE