สำนักงานประกันสังคม

IMG_1283.JPG IMG_1296.JPG IMG_1409.JPG IMG_1365.JPG IMG_1375.JPG IMG_1226.JPG IMG_1272.JPG IMG_1258.JPG IMG_1359.JPG IMG_1312.JPG

 

“นางพรพรรณ ศุภนคร ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม ได้ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน (Ministry of Labour and Employment) ประเทศบังคลาเทศ”

Mrs. Pornpun Suppanakorn, Advisor on Efficiency welcomed delegates from Ministry of Labour and Employment, Bangladesh, who visited the Social Security Office (Headquarters) and the Industrial Rehabilitation Centre (Pathum Thani) on 28 - 29 November 2017 to exchange knowledge and experiences on management of Workmen’s Compensation Fund and occupational safety and health in Thailand. In this regards, relevant divisions of the SSO provided presentations and participated in this event which include Policy and Planning Division, Office of Workmen’s Compensation Fund, Investment Bureau, Contributions Bureau and Legal Affairs Division as well as representative from Department of Labour Protection and Welfare.

Vote Rating 2
Book Mark View 93
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE