สำนักงานประกันสังคม

IMG_3672.JPG IMG_3691.JPG IMG_3664.JPG IMG_3700.JPG IMG_3682.JPG IMG_3660.JPG IMG_3634.JPG IMG_3637.JPG IMG_3661.JPG IMG_3630.JPG IMG_3694.JPG

 

“นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม บรรยายพิเศษในหัวข้อ การถ่ายทอดประสบการณ์รับราชการและบทบาทของสำนักงานประกันสังคม”

นายสุรเดช วลี อิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม บรรยายพิเศษในหัวข้อ การถ่ายทอดประสบการณ์รับราชการและบทบาทของสำนักงานประกันสังคม ในการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 18 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพมหานคร

Vote Rating 0
Book Mark View 134
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE