สำนักงานประกันสังคม

IMG_3491.JPG IMG_3567.JPG IMG_3559.JPG IMG_3510.JPG IMG_3549.JPG IMG_3555.JPG IMG_3462.JPG IMG_3545.JPG IMG_3594.JPG IMG_3542.JPG IMG_3624.JPG IMG_3473.JPG IMG_3526.JPG IMG_3540.JPG IMG_3544.JPG

 

“นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบแนวทางและข้อคิดในการทำงาน ในการประชุมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ”

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบแนวทางและข้อคิดในการทำงาน ในการประชุมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ โดยมี นางพรพรรณ ศุภนคร ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม

Vote Rating 1
Book Mark View 119
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE