สำนักงานประกันสังคม

IMG_3878.JPG IMG_3875.JPG IMG_3870.JPG IMG_3880.JPG IMG_3879.JPG IMG_3886.JPG IMG_3869.JPG IMG_3892.JPG IMG_3890.JPG IMG_3899.JPG IMG_3873.JPG IMG_3852.JPG IMG_3900.JPG IMG_3864.JPG IMG_3850.JPG IMG_3848.JPG IMG_3897.JPG IMG_3861.JPG IMG_3896.JPG IMG_3877.JPG IMG_3887.JPG IMG_3865.JPG IMG_3866.JPG IMG_3855.JPG IMG_3859.JPG IMG_3860.JPG IMG_3898.JPG IMG_3862.JPG IMG_3846.JPG IMG_3895.JPG IMG_3867.JPG IMG_3863.JPG IMG_3849.JPG IMG_3874.JPG IMG_3868.JPG IMG_3871.JPG IMG_3853.JPG IMG_3891.JPG IMG_3881.JPG IMG_3876.JPG IMG_3888.JPG IMG_3851.JPG IMG_3882.JPG IMG_3872.JPG IMG_3854.JPG IMG_3883.JPG IMG_3889.JPG IMG_3894.JPG IMG_3893.JPG IMG_3885.JPG IMG_3884.JPG

 

“นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประกันตน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ”

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมนางสาวเปรมฤดี จวบสมัย ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี นางสาวกฤษณา มหาวงศ์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคม สาขาชัยบาดาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประกันตน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนำ้ท่วม เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ หมู่บ้านเนินยาว ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Vote Rating 0
Book Mark View 267
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE