สำนักงานประกันสังคม

1.jpg 4.JPG 5.JPG 2.JPG 1.111.JPG IMG_4061.JPG 7.JPG IMG_4053.JPG 3.JPG 6.JPG 1.11.JPG

 

“สำนักงานประกันสังคม จัดประชุมคณะกรรมการประกันสังคม ชุดที่ 13 ครั้งที่ 18/2560”

สำนักงานประกันสังคม จัดประชุมคณะกรรมการประกันสังคม ชุดที่ 13 ครั้งที่ 18/2560 โดยนายอำพล สิงหโกวินท์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการประกันสังคม ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการประกันสังคมชุดที่ 13 เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

Vote Rating 0
Book Mark View 180
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE