สำนักงานประกันสังคม

IMG_7748.JPG IMG_7967.JPG IMG_8056.JPG IMG_8014.JPG IMG_7851-01.jpg IMG_8014-01.jpg IMG_8061-01.jpg IMG_7979-01.jpg IMG_7698.JPG IMG_8059.JPG IMG_7722.JPG IMG_7851.JPG IMG_7956-01.jpg IMG_8061.JPG IMG_7956.JPG IMG_8084.JPG IMG_7979.JPG

 

“โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ครั้งที่ 7/2560 จังหวัดเลย”

สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์สารนิเทศ จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ครั้งที่ 7/2560 ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม การเพิ่มสิทธิประโยชน์และกฎหมายใหม่ให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบการ สถานพยาบาล และสื่อมวลชนภายในจังหวัดเลย สกลนคร ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และอุดรธานี รวม 10 จังหวัด ณ โรงแรมเลยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดเลย

Vote Rating 1
Book Mark View 189
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE