สำนักงานประกันสังคม

IMG_3263.jpg IMG_3264.jpg IMG_5.jpg IMG_9878.jpg IMG_9795.jpg IMG_4.jpg IMG_2.JPG IMG_3.JPG IMG_1.JPG IMG_9782.jpg IMG_9875.jpg

 

“พิธีรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 60 ปี ”

สำนักงานประกันสังคม จัดพิธีรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 60 ปี เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติและเป็นขวัญ กำลังใจแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมี ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 175 ราย

Vote Rating 0
Book Mark View 510
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE