สำนักงานประกันสังคม

IMG_2748.JPG IMG_2746.JPG IMG_2752.JPG IMG_2740.JPG IMG_2755.JPG IMG_2735.JPG IMG_2726.JPG IMG_2742.JPG IMG_2730.JPG IMG_2743.JPG IMG_2731.JPG IMG_2744.JPG IMG_2715.JPG IMG_2725.JPG IMG_2747.JPG IMG_2769.JPG IMG_2754.JPG IMG_2722.JPG IMG_2750.JPG IMG_2732.JPG IMG_2738.JPG IMG_2753.JPG IMG_2745.JPG IMG_2717.JPG IMG_2769_resize.JPG IMG_2756.JPG IMG_2734.JPG IMG_2765.JPG

 

“สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “27 ปี เหลียวหน้า แลหลัง สร้างสรรค์ประกันสังคม” ”

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “27 ปี เหลียวหน้า แลหลัง สร้างสรรค์ประกันสังคม” โดยมีผู้ร่วมเสวนา นายอำพล สิงหโกวินท์ อดีตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายสมชาย วัฒนา อดีตเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม และนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ และการแก้ไขปัญหา อุปสรรค จากยุคก่อร่างสร้างตัว จนมาถึงยุคปัจจุบัน รวมทั้งทิศทางการทำงานในอนาคต เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ของสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ สปส.

Vote Rating 0
Book Mark View 268
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE