สำนักงานประกันสังคม

IMG_0635.JPG IMG_0892.JPG IMG_2653.JPG IMG_2648.JPG IMG_2578.JPG IMG_2598.JPG IMG_2590.JPG IMG_2585.JPG IMG_0838.JPG IMG_0536.JPG IMG_2663.JPG IMG_0913.JPG IMG_2660.JPG IMG_2666.JPG IMG_2664.JPG IMG_2654.JPG IMG_2751.jpg IMG_2757.jpg IMG_2805.jpg IMG_2708.jpg IMG_2765.jpg IMG_2798.jpg

 

“วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 27 ปี ประจำปี 2560”

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 27 ปี ประจำปี 2560 ร่วมทำบุญพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมมอบโล่รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานประกันสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ สำนักงานประกันสังคม ตลอด 27 ปีที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม ได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองต่างๆ ให้กับผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่องและยังคงมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ ผปต.ต่อไป

Vote Rating 0
Book Mark View 253
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE