สำนักงานประกันสังคม

IMG_2837.JPG IMG_2845.JPG IMG_2857.JPG IMG_2849.JPG IMG_2804.JPG IMG_2820.JPG

 

“ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประกันสังคม (ASEAN Social Security Association : ASSA) ”

สำนักงานประกันสังคม โดย ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประกันสังคม (ASEAN Social Security Association : ASSA) หลักสูตรการ ฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครบวงจร (Comprehensive Rehabilitation for Workers with Physical Disabilities) ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 9 กันยายน 2560 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันสังคมและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ศฟง.ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี

Vote Rating 0
Book Mark View 160
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE