สำนักงานประกันสังคม

IMG_0978.JPG IMG_0968.JPG IMG_0971.JPG IMG_1000.JPG IMG_0982.JPG IMG_0974.JPG IMG_0986.JPG IMG_0990.JPG IMG_0992.JPG IMG_0988.JPG IMG_1004.JPG

 

“สำนักงานประกันสังคม โดยกองฝึกอบรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลปฏิบัติราชการเลื่อนเงินเดือนผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม ”

สำนักงานประกันสังคม โดยกองฝึกอบรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลปฏิบัติราชการเลื่อนเงินเดือนผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnal Information System Version 5.0 : DPIS) ให้กับผู้บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 โดยมี นางลักขณา บุญสนอง รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิด และมี นางวรางค์รัตน์ โชติรัตน์ วิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.บรรยายในข้อเรื่อง ทักษะการบริหารผลงานสำหรับผู้บังคับบัญชา เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

Vote Rating 0
Book Mark View 613
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE