สำนักงานประกันสังคม

IMG_9728.JPG IMG_9732 - Copy.JPG IMG_9726.JPG IMG_9714.JPG IMG_9718.JPG IMG_9720.JPG IMG_9727.JPG IMG_9723.JPG IMG_9710.JPG IMG_9722.JPG IMG_9725.JPG IMG_9708.JPG IMG_9717.JPG IMG_9719.JPG

 

“สปส. โดยกองฝึกอบรมจัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่วินิจฉัยกองทุนประกันสังคม รุ่นที่ 2”

สำนักงานประกันสังคม โดย กองฝึกอบรมจัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่วินิจฉัยกองทุนประกันสังคม รุ่นที่ 2 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านวินิจฉัยกองทุนประกันสังคมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี นางรุ่นนิรันดร์ อังคเมธากร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Carnelian ชั้น G โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

Vote Rating 1
Book Mark View 546
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE