สำนักงานประกันสังคม

IMG_6846.jpg IMG_6810.jpg IMG_6867.jpg IMG_6819.jpg IMG_6800.jpg IMG_6825.jpg IMG_6827.jpg IMG_6885.jpg IMG_6847.jpg IMG_6842.jpg IMG_6845.jpg IMG_6859.jpg IMG_6850.jpg IMG_6836.jpg IMG_6863.jpg IMG_6878.jpg IMG_6826.jpg IMG_6840.jpg IMG_6824.jpg

 

“สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา บริจาครถอเนกประสงค์ และ รถตรวจการ จำนวน 2 คัน แก่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ”

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา บริจาครถอเนกประสงค์ และ รถตรวจการ จำนวน 2 คัน แก่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นผู้ส่งมอบให้แก่ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

Vote Rating 1
Book Mark View 421
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE