สำนักงานประกันสังคม

IMG_1834.JPG IMG_1835.JPG IMG_1836.JPG IMG_1838.JPG IMG_5252.JPG IMG_5353.JPG 1 (3).jpg 1 (4).jpg 1 (1).jpg 1 (2).jpg

 

“รมว.แรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ศึกษาระบบการลงทุนและตรวจติดตามการลงทุน ณ นครลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ”

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 60 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงานและคณะ ได้เดินทางเข้าศึกษาระบบบริหารการลงทุนและตรวจติดตามการลงทุน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนของกองทุนประกันสังคม ที่บริษัท Aberdeen Asset Management และที่บริษัท Amundi Asset Management ณ นครลอนดอน สหราชอาณาจักร กระทรวงแรงงาน สปส.จะได้นำแนวทางที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนของกองทุนประกันสังคมกับหน่วยงานด้านการลงทุนในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ มาเป็นแนวทางสำหรับการปฏิรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานบริหารการล

Vote Rating 0
Book Mark View 337
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE