สำนักงานประกันสังคม

IMG_4784.JPG IMG_4797.JPG IMG_4794.JPG IMG_4658.JPG IMG_4676.JPG IMG_4680.JPG IMG_4639.JPG

 

“นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมกรม สำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 6/2560 ”

สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมกรม สำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 6/2560 ก่อนการประชุมมีการบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ เจ้าของฉายา แกะดำ ในหัวข้อ "โค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง”เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมได้เรียนรู้กระบวนการคิดการตัดสินใจ การคิดแบบสวนทาง เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ ทั้งนี้ มีการประชุมผ่านระบบ vdo conference กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาทั่วประเทศด้วย เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานประกันสังคม

Vote Rating 0
Book Mark View 432
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE