สำนักงานประกันสังคม

IMG_8996.JPG IMG_9026.JPG IMG_9030.JPG IMG_9038.JPG IMG_9008.JPG IMG_9050.JPG IMG_9015.JPG IMG_8993.JPG IMG_9036.JPG

 

“รองเลขาฯ พรพรรณ ศุภนคร เป็นประธานประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียน”

นางพรพรรณ ศุภนคร รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียน (ASEAN Social Security Association : ASSA) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม

Vote Rating 0
Book Mark View 390
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE