สำนักงานประกันสังคม

6132626073704.jpg 6132626878810.jpg 6132607433060.jpg 6132607993284.jpg 6132607363721.jpg 6132607284398.jpg 6132607508103.jpg

 

“เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล ลงพื้นที่เยี่ยม ผปต.ทุพพลภาพ จ.ขอนแก่น”

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อม นางสาวทัศนีย์ สิทธิวงศ์ ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย คือ นายอภิศิษฐ์ เกิดโภคา ประสบอุบัติเหตุจากรถบรรทุก ผ่าตัดสมอง จำนวนเงิน 214,882 บาท และนายสุนทร บัญจาวงษ์ ประสบอุบัติเหตุจราจร จำนวนเงิน 1,637,169 บาท วัตถุประสงค์ในการเยี่ยม ครั้งนี้ เพื่อติดตามชีวิตความเป็นอยู่ และให้กำลังใจแก่ผู้ทุพพลภาพพร้อมทั้งมอบของใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Vote Rating 0
Book Mark View 368
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE