สำนักงานประกันสังคม

IMG_4763.JPG IMG_4769.JPG IMG_4776.JPG IMG_4781.JPG IMG_4759.JPG IMG_4791.JPG IMG_4782.JPG IMG_4784.JPG IMG_4764.JPG IMG_4774.JPG IMG_4771.JPG

 

“ศฟง.ภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี)พร้อมองค์การประเทศญี่ปุ่นเข้าพบ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาฯ สปส.”

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) พร้อมองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น Japan Internation Agency JICA) นำคณะเจ้าหน้าที่จาก Tokyo Medical Consulting Co.,Ltd และบริษัท Konno Corporation เข้าพบ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาและสำรวจความเป็นไปได้ของการใช้อุปกรณ์ช่วยขับรถยนต์สำหรับผู้พิการอัมพาตท่อนล่างชนิดถอดได้ (ODA Projects for Feasibility Survey For The drive Assistance deice for Automobile) เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

Vote Rating 0
Book Mark View 360
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE