สำนักงานประกันสังคม

timeline_20170515_095229.jpg timeline_20170515_095237.jpg timeline_20170515_095252.jpg timeline_20170515_095239.jpg timeline_20170515_095242.jpg 296593.jpg timeline_20170515_095257.jpg timeline_20170515_095251.jpg timeline_20170515_095231.jpg timeline_20170515_095246.jpg 296592.jpg timeline_20170515_095254.jpg timeline_20170515_095234.jpg timeline_20170515_095243.jpg timeline_20170515_095236.jpg timeline_20170515_095255.jpg timeline_20170515_095248.jpg timeline_20170515_095258.jpg timeline_20170515_095249.jpg timeline_20170515_095233.jpg timeline_20170515_095240.jpg

 

“สปส.โดยกองฝึกอบรม และสำนักเงินสมทบจัดสัมมนาหัวหน้างานทะเบียนและงานเงินสมทบ รุ่นที่ 1”

สำนักงานประกันสังคม โดยกองฝึกอบรม และสำนักเงินสมทบ ร่วมกัน จัดสัมมนาหัวหน้างานทะเบียนและงานเงินสมทบ รุ่นที่ 1 ให้แก่ ข้าราชการสำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้ได้รับความรู้ พัฒนาในการควบคุมงานทะเบียนและประสานการแพทย์ งานเงินสมทบและการตรวจสอบ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคาม 2560 ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Vote Rating 0
Book Mark View 314
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE