สำนักงานประกันสังคม

IMG_4689.JPG IMG_4675.JPG IMG_4670.JPG IMG_4674.JPG IMG_4699.JPG IMG_4685.JPG IMG_4679.JPG IMG_4686.JPG IMG_4680.JPG

 

“สปส.โดยกองฝึกอบรม จัดโครงการบริหารกายใน สปส.ต้านออฟฟิศซินโดรม รุ่น 2”

สำนักงานประกันสังคม โดยกองฝึกอบรม จัดโครงการ “บริหารกายในสำนักงานประกันสังคม ต้านออฟฟิศซินโดรม” รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและบริหารร่างกายในสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิต ป้องกันอาการเจ็บปวดจากอาการออฟฟิศซินโดรม มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรสำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม

Vote Rating 0
Book Mark View 291
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE