สำนักงานประกันสังคม

IMG_4588.jpg IMG_4604.jpg IMG_4585.jpg IMG_4592.jpg IMG_4616.jpg IMG_4606.jpg IMG_4583.jpg IMG_4618.jpg IMG_4613.jpg IMG_4569.jpg IMG_4574.jpg

 

“เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล ร่วมเสวนา เรื่อง อนาคตที่แตกต่างของระบบประกันสังคม”

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนายแพทย์พิพัฒน์ พงศ์รัตนามาน ที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วมการเสวนา เรื่อง "อนาคตที่แตกต่างของระบบประกันสังคม" มีนายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิก 225 แห่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

Vote Rating 0
Book Mark View 299
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE