สำนักงานประกันสังคม

 

“เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล ตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาอุปสรรค สปส.จ.จันทบุรี”

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทำงาน พร้อมมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของใช้ที่จำเป็นให้แก่นายปิยะ สมัครพันธ์ ผู้ทุพพลภาพซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 สาเหตุเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ ทำให้สมองสั่งการช้า

Vote Rating 0
Book Mark View 235
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE