สำนักงานประกันสังคม

S__168099862.jpg S__168099853.jpg S__168222727.jpg S__168099856.jpg S__168099854.jpg S__168222724.jpg S__168099851.jpg S__168099857.jpg S__168099859.jpg S__168099863.jpg S__168099866.jpg S__168099865.jpg S__168099858.jpg S__168099864.jpg S__168099868.jpg S__168099867.jpg S__168099855.jpg S__168222726.jpg

 

“รองเลขาฯ พรพรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการบริหารการลงทุน”

สปส. โดย กองบริหารการลงทุน จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหารการลงทุน โดยมีนางพรพรรณ ศุภนคร รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิด การสัมมนาครั้งนี้ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมตอบข้อซักถาม

Vote Rating 0
Book Mark View 141
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE