สำนักงานประกันสังคม

S__3547200.jpg S__3547198.jpg S__3547203.jpg S__3547208.jpg S__3547196.jpg S__3547201.jpg S__3547199.jpg S__3547211.jpg S__3547209.jpg S__3547195-1.jpg S__3547234.jpg S__3547206.jpg S__3547197.jpg S__3547204.jpg S__3547214.jpg S__3547213.jpg S__3547205.jpg S__3547207.jpg S__3547212.jpg S__3547210.jpg

 

“เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เดินทางไปตรวจเยี่ยม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ”

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เดินทางไปตรวจเยี่ยม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคการทำงาน พร้อมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน การลดข้อร้องเรียน การให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยมี นายมานะ วิทิตศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน

Vote Rating 1
Book Mark View 399
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE