สำนักงานประกันสังคม

S__3530776.jpg S__3530778.jpg S__3530775.jpg S__3530773.jpg S__3530774.jpg S__3530772.jpg S__3530777.jpg S__3530770-2.jpg S__3530765.jpg

 

“ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน (MOA) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.กระทรวงแรงงาน พร้อม ดร.คำแพง ไซสมแพง รมว.กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน (MOA) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมเป็นเกียรติ โดยการลงนามในพิธีดังกล่าวเป็นการลงนามเพื่อกำหนดหลักการร่วมมือของภาคี เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดเพชรบุรี

Vote Rating 1
Book Mark View 294
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE