IMG_5417.jpg IMG_5430.jpg IMG_5504.jpg IMG_5444.jpg IMG_5502.jpg IMG_5419.jpg IMG_5506.jpg IMG_5481.jpg IMG_5434.jpg IMG_5413.jpg IMG_5496.jpg IMG_5420.jpg IMG_5453.jpg IMG_5410.jpg IMG_5489.jpg IMG_5514.jpg IMG_5433.jpg IMG_5509.jpg IMG_5439.jpg IMG_5431.jpg IMG_5427.jpg IMG_5424.jpg IMG_5412.jpg

 

“ผช.รมต.รง.อนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร”

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นางสุพัชรี มีครุฑ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม และนายพิษณุ รังษีวงศ์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมงาน เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 ณ สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีศูนย์สารนิเทศจัดกิจกรรมแจกของรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน

Vote Rating 1
Book Mark View 629
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE
 

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หากมีข้อสงสัยในการเข้าสู่ระบบ ติดต่อที่ e-mail:  helpdesk@sso.go.th
หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันสังคม ติดต่อที่ e-mail:  info@sso.go.th  
นโยบายเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด

Valid XHTML 1.0 Transitional Totally Valid WCAG1.0 A
build 2.0 20120529 172.16.11.193