สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกเกี่ยวกับประกันสังคมสถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
เบอร์โทรศัพท์

ตั้งอยู่ : 430/78  หมู่ 2  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90100


 

 

ฝ่ายอำนวยการ

074-300550 - 4
 

fax 074-333983
   
   
   
   
 

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาอำเภอหาดใหญ่

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาอำเภอหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์

ตั้งอยู่ : 334  ถนนโชติวิทยะกุล 3  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110


 

งานอำนวยการ 074-559600 - 4
  fax 074-559605
  fax 074-559065
   
   
 

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาอำเภอสะเดา

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาอำเภอสะเดา
เบอร์โทรศัพท์

ตั้งอยู่ : 298/51-52  ถนนกาญจนวนิช  ตำบลพังลา  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  90170

งานอำนวยการ 074-241-317
  074-241-319
   fax 074-241318
   
   
 

 

print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน