สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกเกี่ยวกับประกันสังคมสถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์

ตั้งอยู่ : อาคารอำนวยการกลางชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ถนนโชตนา  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300


 

ฝ่ายอำนวยการ 053-112-629-30 ต่อ 116
งานสิทธิประโยชน์ 053-112-629-30
งานการเงินและบัญชี 053-112-629-30 ต่อ 139
งานเงินสมทบ 053-112-629-30 ต่อ 143
งานทะเบียนและประสานการแพทย์ 053-112-629-30 ต่อ 136
 

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่  สาขาฝาง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์กลาง 053-451-228

โทรสาร : 

ตั้งอยู่ : 23/3  หมู่ 5 ตำบลเวียง  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 50110


 

ฝ่ายอำนวยการ 053-451-228
งานสิทธิประโยชน์ 053-451-228
งานการเงินและบัญชี 053-451-228
งานเงินสมทบ 053-451-228
งานทะเบียนและประสานการแพทย์ 053-451-228
 
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน