สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากรแจ้งการมารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเพิ่มเติม
 

ด้วยสำนักงานประกันสังคม ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ มารายงานตัวเพิ่ม ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล   รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลความเคลื่อนไหวบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ รายละเอียดดังนี้

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10/11/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน