สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากรประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตน.เจ้าพนักงานธุรการฏิบัติงาน(พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
 

 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  รายละเอียด

 

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 02/10/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน