สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากรประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานประกันสังคม
 

 

ประกาศสำนักงานประกันสังคม


เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ

และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานประกันสังคม

 

รายละเอียดตามประกาศ ดังนี้

 • ประกาศสำนักงานประกันสังคม ฯ

 • ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 • ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ

 • ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 28/09/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน