สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากรประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน.จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน(พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
 

 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) ของสำนักงานประกันสังคม  รายละเอียด

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน