สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากรประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม
 

ประกาศสำนักงานประกันสังคม
เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม

 

1. ประกาศสำนักงานประกันสังคมฯ   >>ดาวน์โหลด pdf <<

2. รายละเอียดเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์  >>ดาวน์โหลด pdf<<

 

  *หมายเหตุ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดข้อ 2.

 

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 28/08/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน