สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากรประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและเป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 

 

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและเป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม

ประกาศ : ดาวน์โหลด
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 329 ราย : ดาวน์โหลด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 25 ราย : ดาวน์โหลด
นิติกรปฏิบัติการ 35 ราย : ดาวน์โหลด
 

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 07/08/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน