สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากรประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินควาเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ราชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  รายละเอียด

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 24/07/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน