สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากรประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบและวันเวลาสถานที่สอบ พร้อมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 

 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขั้นเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม  รายละเอียด

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  กดที่นี่

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  กดที่นี่

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กดที่นี่

สถานที่สอบ (เอกสารแนบ 2)  กดที่นี่

แผนที่ภายใน (เอกสารแนบ 2) กดที่นี่

ผังห้องสอบ (เอกสารแนบ 3) กดที่นี่

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17/07/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน