สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากรประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน.นักกายภาพบำบัด ปก. และตน.นักกายอุปกรณ์ ปก.
 

 ประกาศสำนักงานประกันสังคม  เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  และตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ  รายละเอียด

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 22/06/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน